Publicatie Solution Rooms 2022: Blijvend vernieuwen

Het ComeniusNetwerk 25-04-2022
1653 keer bekeken 0 reacties

In de Solution Rooms van 2022 zijn uitdagingen en oplossingsrichtingen voor het hoger onderwijs van de toekomst besproken. Studenten, docenten, beleidsmedewerkers en onderzoekers spraken elkaar op 10 februari 2022 over zes belangrijke thema’s in het hoger onderwijs. Download de publicatie.

Uitdagingen en oplossingsrichtingen voor het hoger onderwijs van de toekomst

Op initiatief van het ComeniusNetwerk, het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) vonden op 10 februari 2022 de jaarlijkse Solution Rooms plaats. Studenten, docenten, beleidsmedewerkers en onderzoekers hebben in verschillende Solution Rooms met elkaar gesproken over zes belangrijke thema’s in het hoger onderwijs. Aan de hand van principes van design thinking zijn de deelnemers uitgedaagd om het probleem te analyseren en oplossingsrichtingen aan te dragen. De ervaringen en uitkomsten van de zes Solution Rooms zijn vastgelegd in een verslag en in deze uitgave gebundeld. Daarbij is elk themaverslag aangevuld met een wetenschappelijke reflectie, die door zes (onderwijs)wetenschappers zijn geschreven.

De zes thema’s van 2022 zijn:

  1. Studentbetrokkenheid bij kwaliteitsverbetering
  2. Transdisciplinaire samenwerking
  3. Samen innoveren en ontwikkelen
  4. Flexibele keuzes binnen het curriculum
  5. Vormgeven aan studentsucces
  6. Leren van toetsen

Download de publicatie (pdf) hieronder bij het toegevoegde bestand.

Wil je weten wat er in de Solution Rooms van vorig jaar is besproken? De publicatie van de Solution Rooms van 2021: Perspectieven op Onderwijskwaliteit in het Hoger Onderwijs kun je nog hier downloaden.

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen