Circles

Het ComeniusNetwerk heeft eigen learning communities die circles heten. In vijf circles werken leden samen aan onderwijsvernieuwing binnen een specifiek thema. De circles zijn de perfecte plek om kennis te delen met onderwijsvernieuwers uit het mbo, hbo en wo. Daarnaast maken circle-leden impact door de visie van de vernieuwende docent binnen een thema uit te dragen.

De circles zijn het inhoudelijke hart van het ComeniusNetwerk

Wat doet een circle?

Voor veel instellingen is de learning community een bekende term. Binnen een learning community komt een groep docenten - en bij instellingen vaak ook studenten - samen en verdiepen zij zich verder binnen een specifiek thema. Deze gemeenschappen dagen leden uit om hun expertise te delen. Bij het ComeniusNetwerk noemen wij learning communities circles. Binnen vijf circles komen docenten vanuit verschillende instellingen, sectoren en disciplines vanuit het hele land samen. Deze groepen vormen een inspirerende, sociale en educatieve omgeving. Circles bevorderen binding tussen mbo-, hbo- en wo-docenten en stimuleren de uitwisseling van kennis en vaardigheden. Hoe? Elke circle komt geregeld samen om te sparren, zij organiseren bijeenkomsten, publiceren artikelen én creëren kennisproducten die docenten ondersteunen bij onderwijsvernieuwing.

 

Dit zijn onze circles

Duurzaam Docentschap
De leden van de circle duurzaam docentschap kijken naar welke factoren van invloed zijn op de duurzame professionalisering van docenten en de manier waarop we docenten kunnen ondersteunen.  
Vorming van studenten De leden van de circle vorming van studenten willen door middel van onderwijs innovatie de professionele en persoonlijke ontwikkeling van studenten stimuleren. Hierbij zijn ook de eigen rol als docent, het curriculum en de context belangrijke aspecten.
 
Verandering verankeren
 De leden van de circle verandering verankeren zoeken uit hoe onderwijsvernieuwingen op een duurzame manier verankerd kunnen worden in het onderwijs. Het sociale draagvlak op een instelling speelt hierbij een belangrijke rol. 
Inclusie
De leden van de circle inclusie denken na over hoe instellingen inclusiever worden gemaakt. Daarnaast kijken ze naar hun eigen rol als docent, maar ook naar het welzijn van studenten. 
 
Transdisciplinair samenwerken 
De leden van de circle trandisciplinair samenwerken denken na over samenwerkingen in het vervolgonderwijs over grenzen heen, zoals tussen kunst en wetenschap, met het betdrijfsleven of met de samenleving. Het oplossen van maatschappelijke vraagstukken staat hierbij centraal. 
 

 

De kennisproducten

Binnen elke circle brengen leden gedurende het jaar verschillende kennisproducten tot stand. Een kennisproduct kan een bijeenkomst zoals een Masterclass zijn, maar ook een verslag, spel, of een artikel. Benieuwd naar de kennisproducten die onze leden ontwikkelden?

Bekijk de kennisproducten

Poster met tekst 'circle verandering verankeren'

 

Foto met lachende onderwijsvernieuwers tijdens circle-dag

 

Foto met lachende onderwijsvernieuwers die hun ogen sluiten bij een werkvorm tijdens circle-dag

 

Circle-dag 2023

Cookie-instellingen