Over

Het ComeniusNetwerk

Het ComeniusNetwerk is in 2018 opgericht met als doel onderwijsvernieuwers in het vervolgonderwijs te verenigen. Binnen het netwerk staan onze doelen kennisdeling over onderwijsinnovatie en visievorming van de vernieuwende docent centraal. Met bijna 500 leden uit het mbo, hbo en wo is het ComeniusNetwerk een waardevolle gesprekspartner op het gebied van onderwijsvernieuwing in het vervolgonderwijs.

Lees meer over onze activiteiten, de thema's van onze circles (learning communities) of bekijk welke bijeenkomsten er op de planning staan.

Onze missie

Het ComeniusNetwerk draagt met onderwijsvernieuwing en visievorming bij aan de kwaliteit van het huidige en toekomstige vervolgonderwijs in Nederland

Onze kernwaarden

 Innovatief

 Leergierig

 Verbindend

 Constructief

 

 Evidence-informed onderwijsvernieuwingen ontwikkelen om bij te dragen aan kwaliteit van het vervolgonderwijs.

Onze leden aansporen zich te ontwikkelen en over grenzen van de eigen instelling kennis te delen over onderwijsvernieuwing.

Onze leden en organisatie gaan samenwerkingen aan met lokale en landelijke organisaties om verandering te bestendigen.

Bijdragen aan discussies over de toekomst van vervolgonderwijs. We signaleren wat beter kan en dragen oplossingen aan.

 

 

Het ComeniusNetwerk in een notendop

 

Cookie-instellingen