Toekomstscenario ComeniusNetwerk 2033

Willemijn van Donk 06-07-2023
367 keer bekeken 0 reacties

Het afgelopen half jaar heeft het bestuur een toekomstscenario opgesteld voor het ComeniusNetwerk. Nu zijn we benieuwd waar jij enthousiast van wordt. Laat het ons weten via de vragenlijst!

Open het document onderaan de pagina om te lezen hoe dit tot stand is gekomen.

Vul hier de vragenlijst in!

Het ComeniusNetwerk van 2033

In 2033 is het ComeniusNetwerk een toonaangevend netwerk op het gebied van onderwijsinnovatie en -kennis. De stem van de docent wordt gehoord bij belangrijke partijen zoals UNL, VH en MBO Raad en politieke gremia. Het ComeniusNetwerk bestaat uit ruim 1000 leden: ontvangers van de Comeniusbeurs, docenten/leraren van het jaar, de winnaars van de onderwijspremie, via de motivatieroute en op uitnodiging. Iedereen die actief, evidence-informed en op hoog niveau met onderwijsinnovatie bezig is, valt binnen de doelgroep. Het ComeniusNetwerk vormt daarmee een excellente groep onderwijsinnovators, die hun bevlogenheid breder willen uitdragen dan enkel binnen hun eigen instelling. Kortom, het ComeniusNetwerk is hét netwerk voor kennis en inspiratie over onderwijsinnovatie én draagt haar visie over onderwijsvernieuwing succesvol uit. Het ComeniusNetwerk faciliteert en organiseert synergie tussen de veelheid aan kennis en het uitdragen van haar visie.

Het ComeniusNetwerk: een broedplaats voor onderwijsinnovatie
Binnen het ComeniusNetwerk is de ComeniusAcademie opgericht. Een beperkt aantal zeer ervaren onderwijsvernieuwers uit de drie sectoren (mbo, hbo en wo) én onderzoekers vormen samen een voorhoede in innovatief onderwijs en adviseren NRO. Daarnaast zijn er nog grofweg drie verschillende manieren waarop leden het netwerk vormgeven. Daarbij geldt dat een deel van de leden zich intensief inzet, zo een belangrijke groep vormt waar leren en inspireren centraal staat.

  1. De circles nemen binnen het ComeniusNetwerk een prominente plek in om kennisdeling en inspiratie te faciliteren. De circles zijn georganiseerd volgens vijf thema’s, waar gemotiveerde leden zich voor een jaar aan committeren. De circles vormen een sterk verdiepende omgeving. Naast investeren in elkaar, treden zij ook naar buiten in de vorm van bijvoorbeeld masterclasses waar ook niet-Comeniusleden aan deel mogen nemen.
  2. Binnen het ComeniusNetwerk zijn er enkele leden die zich toeleggen op grensoverstijgend samenwerken. Dit gaat bijvoorbeeld over samenwerking tussen verschillende opleidingen, disciplines en tussen mbo, hbo en wo. In goede samenwerkingsprojecten worden de waarden optimaal benut. Er gaat veel aandacht uit naar het uitwisselen van docentencompetenties en samenwerken als een team. Dat laatste geldt voor zowel docenten als studenten. In het ComeniusNetwerk kunnen leden elkaar vinden om (grensoverstijgende) projecten op te zetten, maar er is ook veel kennis om te experimenteren, te implementeren en evidence-informed te werken. Mede hiervoor worden veel activiteiten regionaal georganiseerd.
  3. Tijdens het ComeniusFestival pitchen de verschillende leden hun meest innovatieve ideeën. Bijdragen aan het ComeniusFestival worden verzorgd door leden. Het ComeniusFestival is een driedaags evenement geworden, waar iedere onderwijsvernieuwer van Nederland heen gaat om geïnspireerd te worden en te leren van (internationale) collega’s. Het is daarnaast ook een broedplaats waar nieuwe ideeën ontstaan.

De stem van de vernieuwende docent
Het ComeniusNetwerk investeert in goede visieontwikkeling én het uitdragen hiervan. UNL, VH, MBO Raad en het ministerie van OCW nodigen het ComeniusNetwerk geregeld uit om in gesprek te gaan over het vervolgonderwijs. In de toekomstverkenning van 2033 neemt het ComeniusNetwerk een leidende rol in. De stem van de vernieuwende stem wordt gehoord en heeft zichtbaar invloed op beleid. De stem van de vernieuwende docent sluit aan bij actuele thema's en ontwikkelingen. Voor solide visieontwikkeling wordt er intensief opgetrokken met beleidsdeskundigen, bestuurskundigen en onderwijskundigen. We zijn een ‘netwerkend netwerk’, met waardevolle contacten in het buitenland. Het ComeniusNetwerk verlegt haar grenzen door waardvolle contacten aan te gaan in het buitenland. Zo is vanuit het ComeniusNetwerk een Europees ComeniusNetwerk opgebouwd waarbij nationale netwerken van innovatieve docenten aansluiting vinden. Daardoor wordt geleerd vanuit verschillende contexten en wordt samen opgetrokken om op Europees niveau. Daarnaast worden er regionaal denktanks, debatavonden en netwerkborrels georganiseerd door leden, voor leden, studenten en beleidsmedewerkers, afhankelijk van het onderwerp. De volgende stap is het uitdragen van de stem van de docent om deze daadwerkelijk geluid te geven. Per doelgroep wordt er gekeken naar de meest geschikte samenstelling die deze stem kan vertolken.

Er worden ambassadeurs aangesteld om de zichtbaarheid te vergroten. Zij zijn zichtbaar e.g. als keynote-sprekers en opiniestukken, sluiten aan bij talkshows, podcasts en andere vormen van media. Zo vertolken zij de stem van de vernieuwende docent op nationaal en internationaal niveau.

 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Reageren

X (voorheen Twitter)

Reacties

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen