De Nederlandse Onderwijspremie 2023: nominaties bekend voor mbo, hbo en wo

Lisa Prins 08-05-2023
200 keer bekeken 0 reacties

Negen onderwijsteams uit het middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs zijn genomineerd voor de Nederlandse Onderwijspremie 2023. Op 29 juni reikt minister Robbert Dijkgraaf (OCW) de eerste, tweede en derde prijs uit tijdens het ComeniusFestival.

Dit jaar reikt minister Robbert Dijkgraaf (OCW)  tijdens het ComeniusFestival de Nederlandse Onderwijspremie uit. Het ComeniusNetwerk feliciteert de genomineerden die vandaag bekend zijn gemaakt in het persbericht.

"De Nederlandse Onderwijspremie is de hoogste onderscheiding in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. De premie wordt uitgereikt aan onderwijsteams ter waardering van, en als impuls voor, onderwijsvernieuwing en –verbetering van het mbo, hbo en wo. De premie wordt jaarlijks toegekend aan onderwijsteams die de afgelopen vier jaar een onderwijsinitiatief hebben ontwikkeld. Dit jaar wordt voor de eerste keer de premie ook uitgereikt aan onderwijsteams in het mbo."

Totaal 7,5 miljoen beschikbaar

Bij de Nederlandse Onderwijspremie is er dit jaar in totaal 7,5 miljoen euro te verdelen, verdeeld over drie onderwijsteams van mbo-scholen, drie van hbo-scholen en drie van universiteiten. De negen genomineerde teams ontvangen 1,2 miljoen euro, 800.000 euro of 500.000 euro. Teams mogen het gewonnen geldbedrag gebruiken om met een buitengewoon project een bijzondere bijdrage te leveren aan de vernieuwing en/of verbetering van het vervolgonderwijs.

Genomineerde onderwijsteams

De negen genomineerde onderwijsteams en hun projecten:

 • Het Talent Atelier – Interdisciplinair onderwijs (Koning Willem I College)
  Het Talent Atelier is een dynamische en inspirerende plek waar studenten van verschillende mbo-opleidingen samenkomen en in interdisciplinaire teams samenwerken aan vraagstukken van opdrachtgevers uit het werkveld. 

 • Talenthub op Zuid: samen verder bouwen aan de toekomst van onze jongeren (Albeda)
  De Talenthub op Zuid is een onderwijsinitiatief (mbo) om jongeren die zijn uitgevallen/dreigen uit te vallen een plek te bieden om hun talenten te ontdekken en zich te oriënteren op de toekomst. 

 • Zeeuwse Praktijkroute Economie, Horeca en Toerisme (Scalda)
  De praktijkroute in Zeeland is een nieuw onderwijsconcept dat een oplossing biedt voor het behoud van een breed opleidingenportfolio in gebieden waar studentenaantallen afnemen. Daarnaast is het een onderwijsconcept dat studenten toerust voor de toekomst. 

 • Future proof nurses; simulerend naar de verpleegkundige van de toekomst (NHL Stenden)
  Om problemen binnen de gezondheidszorg in Noord-Nederland te kunnen tackelen wordt digitaal simulatieonderwijs ingezet. Daarbij oefenen studenten realistische verpleegkundige beroepssituaties en ervaren ze hoe het is om een bepaalde aandoening, zoals dementie, te hebben. 

 • Kritisch denken in actie (De Haagse Hogeschool)
  Het team Thinking in Action van De Haagse Hogeschool heeft een nieuwe methode voor het doceren van kritisch denken voor International Business studenten ontwikkeld. Hierin worden studenten geconfronteerd met (documentaire) films, die nieuwe perspectieven op hedendaagse vraagstukken bieden. 

 • Leven Lang Ontwikkelen in zorg en welzijn via praktijkgestuurde deeltijdroutes (Windesheim)
  In de Praktijkgestuurde deeltijdroutes zorg en welzijn van Windesheim bieden docenten en werkgevers in co-creatie een leeromgeving aan professionals. Deze leeromgeving biedt studenten handvatten voor een leven lang ontwikkelen in de context van toenemende complexiteit van hun beroep en maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en is een aanjager voor collectieve leerprocessen in de deelnemende organisaties.

 • FlexSciLabs: Flexibilisering van Praktisch Onderwijs in de Technische Natuurwetenschappen (Universiteit Twente)
  Team FlexSciLabs is een veelzijdige groep enthousiaste onderwijsprofessionals, bestaande uit docenten, studenten, technici, onderwijskundigen en leidinggevenden binnen de technisch natuurwetenschappelijke opleidingen aan de Universiteit Twente. Ze hebben samen praktisch onderwijs ontworpen dat niet meer afhankelijk is van dure lab-ruimtes. In plaats daarvan kunnen de experimenten en projecten overal en op elk moment uitgevoerd worden.

 • Investeren in studentenwelzijn loont! Een proactieve longitudinale leerlijn gericht op welzijn en vitaliteit geeft studenten handvatten hun welzijn duurzaam te vergroten (Radboud Universiteit / RadboudUMC)
   Om stress-gerelateerde klachten en bunrout te verminderen en het welzijn van onze studenten te verbeteren is in het curriculum een vernieuwend en doorlopend onderwijsprogramma opgezet voor alle studenten. Elk los programmaonderdeel is op zichzelf nuttig en geeft de student concrete handvatten en inzichten. 

 • Placemaking: estafette voor stadmakers (Universiteit van Amsterdam)
  Tijdens Placemaking slaan studenten de handen ineen met lokale partijen om UvA campusgebieden gezamenlijk te verbeteren. Studenten dompelen zich onder in het gebied. Op basis van de verkregen inzichten voeren ze een interventie uit.

Bekendmaking 29 juni
Tijdens het ComeniusFestival op donderdag 29 juni maakt minister Robbert Dijkgraaf (OCW) bekend welke docententeams de eerste, tweede en derde prijs winnen. Tijdens het festival staat het thema 'Boundary crossing for innovation in education’ centraal, en vieren wij onderwijsinnovatie met diverse workshops, TeacherTalks en presentaties.

Het ComeniusFestival is toegankelijk voor leden van het ComeniusNetwerk én andere onderwijsvernieuwers werkzaam in het vervolgonderwijs. Meld je aan en bekijk vanaf woensdag het hele programma!

 

Meer weten over de Nederlandse Onderwijspremie en de genomineerde teams?
Bekijk het hele persbericht.

Afbeeldingen

Reageren

X (voorheen Twitter)

Reacties

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen