Terugblik Solution Rooms 2023

Lisa Prins 24-03-2023
219 keer bekeken 0 reacties

Op 16 maart vond de jaarlijkse Solution Rooms plaats, waarbij het bespreken van uitdagingen en oplossingsrichtingen voor het vervolgonderwijs van de toekomst centraal staat. Studenten, docenten, beleidsmedewerkers en onderzoekers gingen met elkaar in gesprek over drie belangrijke thema's.

Uitdagingen en oplossingsrichtingen voor het vervolgonderwijs van de toekomst

De Solution Rooms, gehouden op het ministerie van OCW, werd op enthousiaste wijze geopend door bestuurslid van het ComeniusNetwerk Constant Swinkels en ISO-voorzitter Terri van der Velden. Tijdens de opening kwam minister Dijkgraaf onverwachts langs en moedigde alle deelnemers aan om met toekomstbestendige oplossingen te komen voor het gehele vervolgonderwijs. Een mooie uitdaging waar iedereen vol energie mee aan de slag ging.

Tijdens de Solution Rooms is er nagedacht over drie thema’s: flexibilisering, rust & ruimte en duurzaamheid. Bij de eerste twee thema’s werd er enerzijds gedacht vanuit de studenten en docenten, en anderzijds vanuit de instelling en overheid. Deze perspectieven zijn in de tweede helft samengebracht. Zo werden de thema’s van alle kanten belicht: door studenten, docenten, beleidsmedewerkers en onderzoekers vanuit alle sectoren. Bij het thema duurzaamheid zijn vier mogelijke scenario’s uitgewerkt die richting geven aan de inbedding van duurzaam onderwijs.

Met behulp van de double diamant methode gingen deelnemers eerst aan de slag met het noteren van individuele aanbevelingen te noteren. Deze werden vervolgens teruggebracht tot drie concrete aanbevelingen voor de thema’s flexibilisering en rust & ruimte en vier scenario’s voor het thema duurzaamheid. Vanwege de variatie aan perspectieven was dit een interessante uitdaging. Maar een uitdaging die ertoe doet! De aanbevelingen worden namelijk meegenomen met de toekomstverkenning van OCW. 

De volgende stap: kennisproducten voor het vervolgonderwijs

De notulisten zijn momenteel bezig met het uitwerken van de verslaglegging. Per thema reflecteert een wetenschapper op de aanbevelingen en scenario’s. Hier komen kennisproducten uit voort die we medio mei publiceren. Waar je ze straks kan vinden? Daar houden we je van op de hoogte.

De Solution Rooms is een initiatief van het ComeniusNetwerk, Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 

Afbeeldingen

Reageren

X (voorheen Twitter)

Reacties

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen