Ontmoeting met de minister van OCW

Het ComeniusNetwerk 01-12-2022
492 keer bekeken 0 reacties

Op 9 november sprak het ComeniusNetwerk-bestuur, samen met Gerard Baars (directeur NRO), minister Robbert Dijkgraaf over de toekomst van het (hoger) onderwijs. Er vond een dialoog plaats over de spanning tussen blijven vernieuwen en de bestendiging/opschaling van bepaalde best practices.

De minister kon zich hier in vinden. Dijkgraaf: het onderwijssysteem is als een goed functionerend ecosysteem, waarbinnen misschien niet elke plant meteen goed groeit, maar het systeem als geheel naar behoren functioneert.

De wens van de minister is om meer ‘speeltuinen’ te creëren binnen opleidingen voor álle studenten. Hij refereerde naar zijn tijd op de kunstacademie, waarin ook tijd bestond voor experiment. Deze speeltuinen zouden niet alleen voor studenten, maar ook voor docenten/onderwijsvernieuwers moeten worden ingericht binnen alle onderwijsniveaus (wo, hbo en mbo). Momenteel start het ministerie met een toekomstverkenning, waarbij wordt gekeken naar welke bouwstenen nodig zijn om onderwijsvernieuwing structureel in te kunnen bedden in het onderwijssysteem. Aan het ComeniusNetwerk wordt gevraagd om mee te denken over deze ‘bouwstenen’. Het bestuur bracht daarin het belang van klooitijd aan, dat er ruimte blijft om je vernieuwing te onderzoeken, te implementeren en verduurzamen.

Daarnaast werd gesproken over het erkennen en waarderen in het hbo. Deze discussie is in de universitaire wereld aangeslingerd, maar zou in elke onderwijssector aandacht moeten krijgen, aldus voorzitters ComeniusNetwerk. De minister erkende dit en gaat bekijken hoe hij deze discussie kan aanwakkeren in het beroepsonderwijs.

Tot slot werd het belang van internationale netwerken benadrukt, wat kunnen we over die internationale grens heen leren van elkaar? Zowel voor OCW als het ComeniusNetwerk is de internationale expertise en ervaring op het gebied van onderwijsvernieuwing een interessante vervolgstap. Wij kijken terug op een geslaagd gesprek met veel input voor de toekomst van het ComeniusNetwerk.

Minister OCW en bestuur ComeniusNetwerk om de tafel

Afbeeldingen

Reageren

X (voorheen Twitter)

Reacties

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen