“Het ComeniusNetwerk is een broedplaats voor innoverende docenten.”

Het ComeniusNetwerk 28-02-2022
554 keer bekeken 0 reacties

“Het ComeniusNetwerk stáát”, vertelt Klaasjan Visscher, sinds kort co-voorzitter van het netwerk. Jessica Zweers, eveneens co-voorzitter, vult aan "Nu is het tijd om het netwerk verder uit te bouwen, nog meer bekendheid te geven, en om te werken aan de continuïteit.”

“Inmiddels hebben we tal van prachtige (online) activiteiten, heldere doelen en mooie ideeën – dat is een fijne uitgangspositie. Nu is het zaak om de doelen van het ComeniusNetwerk een stap verder te brengen. Niet alleen maar praten over onderwijsinnovatie, maar ook samenwerken aan vernieuwingen.” vertelt Klaasjan. Jessica Zweers, eveneens co-voorzitter, vult aan: “Het netwerk is gegroeid en steeds meer docenten weten het te vinden. Nu is het tijd om het netwerk verder uit te bouwen, nog meer bekendheid te geven, en om te werken aan de continuïteit.”

Klaasjan Visscher (Universiteit Twente) en Jessica Zweers (Hanzehogeschool Groningen) zitten beide al langer in het bestuur van het ComeniusNetwerk. Klaasjan en Jessica ontvingen in 2018 beiden een Comeniusbeurs en Jessica werd in 2021 bovendien verkozen tot Docent van het Jaar. Nu ze co-voorzitter zijn, vertellen ze graag meer over hun plannen voor het ComeniusNetwerk.

Het ComeniusNetwerk zichtbaarder voor docenten en onderwijsinstellingen

De komende tijd zet het bestuur in op het uitbreiden van de impact van het ComeniusNetwerk en het vergoten van de zichtbaarheid. Jessica licht toe: “Docenten in het ComeniusNetwerk mogen nog meer als ambassadeurs gaan optreden binnen hun eigen organisatie. We willen dat duidelijker wordt wat docenten met een Comeniusbeurs kunnen. En dat zij weten dat er in het hele land docenten zijn die met onderwijsinnovatie aan de slag zijn. Dat zie ik echt als de meerwaarde van het ComeniusNetwerk: dat je er gelijkgestemden vindt, ervaringen kunt uitwisselen en elkaar kunt helpen.” Klaasjan ziet dat ook zo: “Docenten hebben weliswaar een Comeniusbeurs*, maar dat onderliggende netwerk van gelijkgestemden hebben zij ook hard nodig. Dat komt ook de continuïteit van de onderwijsinnovatie ten goede.”

Om het bereik van het ComeniusNetwerk te vergroten, zoeken zij steeds meer de samenwerking op. Jessica: “We werken samen met partners als De Jonge Akademie, en uiteraard het NRO, waar we als netwerk zijn ondergebracht, maar ook SURF-communities zoals de Vraagbaak Online Onderwijs, Universiteiten van Nederland (UNL) en het Interstedelijk StudentenOverleg (ISO). Die samenwerking bevalt goed; dit jaar willen we dat nog verder uitbouwen.” Jessica gaat verder: “De afgelopen tijd hebben we hard gewerkt om het perspectief van de vernieuwende docent meer onder de aandacht te brengen. De Solution Rooms zijn daar een mooi voorbeeld van”, vertelt Jessica. Klaasjan: “Dat perspectief staat, en in het hele land zijn docenten aan de slag met onderwijsvernieuwing.”

Plannen voor het netwerk: niet alleen denken maar ook doen

Jessica en Klaasjan bruisen van de ideeën voor 2022. Klaasjan: “Voor innoverende docenten die vastlopen binnen de instelling bereiden we een denktank voor die daar specifiek over gaat. Uit die denktank willen we richtlijnen destilleren om met de Colleges van Bestuur van universiteiten en hogescholen in gesprek te gaan over het stimuleren en faciliteren van onderwijsinnovatie.” Jessica: “En dit jaar willen we als tegenhanger van onze denktanks ook een doetank organiseren. Daarin zetten we goede ideeën om in acties.” Er wordt ook gewerkt aan een buddysysteem. Klaasjan: “Elkaar opzoeken en van elkaar leren is een echte meerwaarde van ons netwerk. Met een buddysysteem kunnen we dat concreter vormgeven. Denk aan een ervaren onderwijsvernieuwer als buddy van een docent met minder ervaring op dat vlak. Maar ook een opleidingsdirecteur die met een groot innovatieproject bezig is, kan een buddy zijn voor een collega bij een andere instelling.” 

De balans tussen continuïteit en vernieuwing

Nu vier jaar na de oprichting heeft het ComeniusNetwerk een stevig fundament. Er zijn vaste, terugkerende activiteiten zoals het Comeniusfestival en de Solution Rooms. En nieuwe activiteiten zoals de Denktank en Deep Dive. De vernieuwing van het netwerk is een aandachtspunt van Jessica en Klaasjan. Klaasjan: “Er gaat nu voor het eerst een groep mensen uitstromen die bij de oprichting van het ComeniusNetwerk in 2018 betrokken was. Wat nemen zij mee uit het netwerk, en wat brengen de nieuwe leden binnen? Het collectief geheugen vasthouden is belangrijk voor de continuïteit.” Jessica ziet dat ook zo: “Ik noem het zoeken naar een dynamisch evenwicht. En ook bij de activiteiten is het zoeken naar een goede balans. We hebben de afgelopen tijd veel geëxperimenteerd met nieuwe activiteiten en vormen. Zelf moeten we natuurlijk ook innovatief en wendbaar blijven; de vorm van de activiteit moet passen bij wat we ermee willen bereiken.”

Tot slot

Jessica en Klaasjan hebben veel ideeën en mooie plannen voor het ComeniusNetwerk dit jaar. Maar het allerbelangrijkste blijft natuurlijk de docent die staat te popelen en barst van de ideeën voor onderwijsinnovatie. “Tegen die docent zou ik willen zeggen: houd het niet bij ideeën, maar ga doen!”, aldus Klaasjan. “Je denkt misschien dat je de enige bent die bezig is met vernieuwing, maar dat is niet zo. Zoek elkaar op en leer van en met elkaar.” Jessica vult aan: “Met het ComeniusNetwerk laten we keer op keer veel inspirerende voorbeelden zien aan nieuwsgierige docenten. En dat blijven we doen: uitwisselen, elkaar voeden en inspireren. Dat is onze kracht.”

 

*Leden van het netwerk zijn docenten en onderwijsvernieuwers uit één van de volgende routes:

  1. Laureaten Comeniusprogramma
  2. Genomineerden Docenten van het Jaar verkiezing
  3. Prijswinnende teams Nederlandse Hogeronderwijspremie
  4. Lidmaatschap via motivatiebrieven

Afbeeldingen

Reageren

X (voorheen Twitter)

Reacties

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen