Met welke kennis kun jij hoger onderwijs toegankelijker maken?

Het ComeniusNetwerk 16-12-2021
341 keer bekeken 0 reacties

Het NRO nodigt professionals in het wo, hbo, mbo, vo en leerlingen en studenten in medezeggenschapsorganen uit om mee te denken over toegankelijk hoger onderwijs. Tot 23 januari kan men anoniem meedoen via een online vragenlijst.

Toegankelijkheid in het hoger onderwijs gaat over alle fasen van de studieloopbaan: van de toeleiding naar en voorbereiding op het hoger onderwijs, de instroom in het hoger onderwijs en het doorlopen van de bachelor en/of masterfase tot en met de uiteindelijke diplomering. Om inzicht te krijgen in de kennisbehoefte bij instellingen op het gebied van toegankelijkheid, voert het Kohnstamm Instituut de komende tijd een behoeftepeiling uit in opdracht van de Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs (ETHO). De ETHO heeft als doel om bij te dragen aan het waarborgen en verbeteren van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. De expertgroep wordt gefinancierd vanuit het ministerie van OCW en is ondergebracht bij het NRO.

Tot 23 januari kan je meedoen aan de vragenlijst.

Ga hier naar meer informatie en de vragenlijst

Afbeeldingen

Reageren

X (voorheen Twitter)

Reacties

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen