Publicatie Solution Rooms 2021: Perspectieven op kwaliteit

Het ComeniusNetwerk 07-07-2021
2572 keer bekeken 0 reacties

Op 20 mei 2021 vond de jaarlijkse Solution Rooms Perspectieven op Onderwijskwaliteit in het Hoger Onderwijs plaats. Studenten, docenten, beleidsmedewerkers en onderzoekers spraken over een zestal belangrijke thema's. De publicatie bevat oplossingsrichtingen voor het hoger onderwijs van de toekomst.

Op initiatief van het ComeniusNetwerk, het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) vond de jaarlijkse Solution Rooms Perspectieven op Onderwijskwaliteit in het Hoger Onderwijs plaats. Studenten, docenten, beleidsmedewerkers en onderzoekers waren uitgenodigd om samen een zestal belangrijke thema’s in het hoger onderwijs te bespreken. Aan de hand van principes van design thinking werden de deelnemers uitgedaagd om voor elk van de zes thema’s oplossingsrichtingen aan te dragen.

De ervaringen en uitkomsten van de Solution Rooms zijn beschreven in deze bundeling. De individuele verslagen per thema zijn aangevuld met een wetenschappelijke reflectie van zes onderwijswetenschappers. Daarmee bieden we inzicht en inspiratie voor oplossingsrichtingen voor de komende jaren.

De zes thema’s zijn:

  • De eerste honderd dagen van de student
  • Studenten & docentenwelzijn
  • Onderwijs in verbinding met de samenleving
  • Flexibilisering van het onderwijs
  • Blended onderwijs
  • Toetsingscultuur

Download de publicatie (pdf) hieronder.

 

 

 

Afbeeldingen

Reageren

X (voorheen Twitter)

Reacties

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen