Submenu

Solution Rooms 2024

08-02-2024 465 keer bekeken

Begin

28-03-2024 om 12:00

Einde

28-03-2024 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Den Haag

Studenten, docenten, onderzoekers en beleidsmakers gaan met elkaar in gesprek over kwaliteit van onderwijs tijdens de Solution rooms 2024. Het doel is om te leren van elkaars perspectief en verbeterkansen te bespreken voor de toekomst van het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs.

Naar kwaliteit van middelbaar beroeps- en hoger onderwijs kun je op veel verschillende manieren kijken. Het belang dat je als student, docent, werkgever of overheid hebt, speelt daarin mee. Wat als je die perspectieven bijeenbrengt en met elkaar in gesprek gaat over de kwaliteit van onderwijs?

Drie vaardigheden centraal

Met elkaar voeren we de dialoog over vaardigheden. Wat is voor studenten belangrijk om te leren om goed voorbereid te zijn op de veranderende wereld? Welke vaardigheden hebben studenten hiervoor nodig? En hoe breng je balans aan tussen kennis, vaardigheden en professionele identiteit?

  • De student als lerende (identiteitsvorming)

Wat hebben studenten nodig voor hun toekomstige rol in de samenleving en op de arbeidsmarkt? De verwachting is dat studenten terecht zullen komen in een werkomgeving die voortdurend verandert, en die van hen vraagt om zich continu aan te passen aan nieuwe eisen. Dat vraagt om weerbaarheid, kunnen omgaan met onzekerheid en een leven lang ontwikkelen. Vanuit dit perspectief is het belangrijk om het eigen leren te reguleren, te spiegelen aan anderen en te leren van elkaar.

  • De student als professional (inhoudelijke vakspecifieke kennis)

In dit perspectief gaat het om de ontwikkeling tot professional. Het gaat hier om de professionele identiteit in relatie tot de werkomgeving, collega’s, de beroepsgroepen en de daarbinnen geldende gewoontes en regels. Hoe dragen praktijkervaringen bij aan de ontwikkeling van de professionele identiteit van studenten?

  • De student als innovator (professionele vaardigheden, bijv. voor het omgaan met maatschappelijke problemen).

Van de student wordt verwacht dat hij kan functioneren als innovator. Maar wat wordt er precies bedoeld wanneer er gesproken wordt over de student als innovator? Welke vaardigheden moeten studenten beheersen? Innovators zetten hun creativiteit in, ze denken  in mogelijkheden en scenario’s en komen tot concrete oplossingen of oplossings(richting)en. Ze experimenteren en leren van ervaringen en fouten. Dat vraagt om voldoende kennis, onderzoekend vermogen en kritische denkvaardigheid.  

Breng jij jouw perspectief in?

Wil je deelnemen? Meld je dan aan en geef je eerste en tweede voorkeur op voor een thema. Medio maart ontvang je informatie over de vaardigheid waarbij je bent ingedeeld en meer informatie over het definitieve programma.

Aanmelden

 

De Solution Rooms worden georganiseerd door het ComeniusNetwerk, Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), JOB MBO en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). 

Cookie-instellingen