Submenu

Solution Rooms

22-02-2023 133 keer bekeken

Begin

16-03-2023 om 12:00

Einde

16-03-2023 om 17:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Ministerie van OCW/De Hoftoren, Rijnstraat 50, 2515xp, Den Haag (15e verdieping Uppsala-plein)

Graag nodigen we je uit om jouw perspectief en creatieve ideeën over de kwaliteit van onderwijs in te brengen tijdens de Solution Rooms 2023. Het doel is om te leren van elkaars perspectief en verbeterkansen te bespreken voor de toekomst van het middelbaar en hoger onderwijs.

Naar kwaliteit van hoger onderwijs kun je op veel verschillende manieren kijken. Dit wordt mede bepaald door het belang dat je als student, docent, werkgever of overheid hebt. Wat nu als je die perspectieven bijeen brengt en met elkaar in gesprek gaat over de kwaliteit van onderwijs?

Drie thema’s
1. Flexibilisering
a. Flexibilisering vanuit het niveau van de instelling (max. 10 personen) – Hoe kunnen onderwijsinstellingen flexibel onderwijs organiseren? Instellingen kunnen op verschillende manieren op flexibilisering inzetten. Wat betekent dit voor het ontwikkelaanbod, toetsing, de opbouw van de opleiding en de rol van de docent? Ook technologie speelt een belangrijke rol in het vergroten van de flexibiliteit van het onderwijs.
b. Flexibilisering vanuit het niveau van de student (max. 10 personen) – Flexibilisering draagt bij aan gepersonaliseerd onderwijs. Een belangrijke opbrengst bij flexibilisering is dat het studenten helpt meer regie te voeren over hun eigen studiepad. Het biedt ook meer mogelijkheden tot zelfsturing. Wat is nodig om deze flexibiliteit te organiseren en wat betekent dit voor de rol van de docent? Allerlei ICT-toepassingen spelen hierbij een rol.

2. Rust en ruimte
a. Rust en ruimte vanuit het perspectief van de student/docent (max. 10 personen) – Meer ‘rust en ruimte’ in het middelbaar en hoger onderwijs is een actueel thema. Wat heeft de docent nodig om te komen tot meer rust en ruimte en wat betekent meer rust en ruimte voor de rol en het welzijn van de student? Daarnaast zijn ook interne- en externe factoren van invloed. Welke factoren zijn dit?
b. Rust en ruimte vanuit het perspectief van de instelling/overheid (max. 10 personen) – Hoe kunnen instellingen het collegejaar slimmer inrichten? Wat betekent dit voor de invulling van onderwijsactiviteiten, toetsmomenten en indeling van roosters? Vanuit het perspectief van de overheid staat de vraag centraal hoe overheidsbeleid (bijv. huisvesting en studiefinanciering) bijdragen aan het creëren van meer rust en ruimte.

3. Duurzaamheid 
Hoe kan het middelbaar en hoger onderwijs duurzaamheid verankeren in opleidingen? Hoe kunnen instellingen aantoonbaar maken dat afgestudeerden over competenties beschikken die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling? Instellingen kunnen op verschillende manieren op duurzaamheid inzetten. Bijvoorbeeld door verduurzaming van onderwijsgebouwen te bevorderen of door studenten een houding aan te leren die gericht is op duurzaamheid.

Wil je deelnemen?
Meld je dan aan en geef je eerste en tweede voorkeur op voor een thema. De uitkomsten van de Solution Rooms worden voorgelegd aan onderwijsonderzoekers met het verzoek te reflecteren op de uitkomsten. De uitkomsten van de Solution Rooms en de reflectie van de onderzoekers worden gezamenlijk gebundeld en online beschikbaar gesteld. 

Meld je aan!

 

 

Cookie-instellingen