Submenu

Masterclass verandering verankeren (online)

30-12-2021 1050 keer bekeken

Begin

17-03-2022 om 14:00

Einde

17-03-2022 om 16:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online (via Zoom)

Graag nodigen we je uit voor deze masterclass vanuit het tracé verandering verankeren. We gaan in op paradoxen in het vernieuwingsproces samen met lector Kristin Vanlommel aan de Hogeschool Utrecht.

Aanmelden

Koersen langs paradoxen van verandering

Verandering in onderwijs is complex. Er zijn bijvoorbeeld veel verschillende actoren bij betrokken, die eigen (soms tegengestelde) verwachtingen rond veranderingen hebben of andere opvattingen over wat een verbetering is.

Ook het spanningsveld tussen structuur en cultuur doet veranderinitiatieven vaak stagneren. Nieuwe procedures of afspraken worden binnen de kortste tijd weer omgezet naar het oude omdat ze niet overeenkomen met de opvattingen en gewoontes die in het onderwijsteam (al jaren) heersen.

Verder zien we tegenstellingen tussen ratio en emotie: we kunnen wel beamen dat een bepaalde verandering nodig is, maar hebben er geen zin in omdat we ons bijvoorbeeld handelingsverlegen voelen, of omdat het betekent dat we onze vertrouwde manier van werken moeten loslaten.

Of er is ook nog de vraag: wat is het evenwicht tussen vernieuwen en borgen, hoe bewegen we ons op het spanningsveld tussen behouden wat goed is en innovatie, tussen draagkracht en werkdruk?

Als we willen vermijden dat veranderingen snel weer verdampen, dat mooie veranderplannen alleen op papier bestaan, dan is het belangrijk om rekening te houden met de verschillende paradoxen die onderwijsverandering complex maken. Om veranderingen te kunnen verankeren gaan we hier in deze masterclass dieper op in aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.

Over Kristin Vanlommel

Dr. Kristin Vanlommel is lector Organiseren van Verandering in Onderwijs bij het Kenniscentrum Leren en Innoveren van de Hogschool Utrecht. Ze plaatst het veranderproces als studieobject centraal: hoe kunnen we veranderprocessen in onderwijs evidence-informed organiseren, hoe kunnen we leren van veranderingen en wat hebben (teams van) professionals hiervoor nodig? 

Kristin werkte ook als gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen. Ze ondersteunt (docenten)teams bij innovatieprojecten en heeft jarenlange ervaring met professionaliseringstrajecten voor schoolleiders rond schoolontwikkeling. Kristin bouwde internationale netwerken uit, zo is ze onder meer bestuurder van het International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI), voorzitter van het data use netwerk (ICSEI) en internationaal voorzitter van de divisie voor evaluatie en assessment bij de American Educational Research Association (AERA).

Deze masterclass is bedoeld voor (team)leden van ComeniusNetwerk.

Aanmelden

We organiseerden eerder masterclasses vanuit het tracĂ© verandering verankeren. Lees hier de verslagen terug: 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-docs","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"197937"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 


 

 

Cookie-instellingen