Submenu

Denktank Kennisinfrastructuur onderwijslandschap

14-10-2021 2093 keer bekeken

Begin

16-11-2022 om 15:00

Einde

16-11-2022 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online

We gaan in deze denktank aan de slag met verschillende onderwerpen rondom kennisinfrastructuur onderwijslandschap.

Denktanks

Eén van de doelen van het ComeniusNetwerk is om vanuit het perspectief van docenten en onderwijsvernieuwers bij te dragen aan meningsvorming over de toekomst van het hoger onderwijs. Het netwerk bestaat inmiddels uit 360 leden die zich bezighouden met uiteenlopende onderwijsvernieuwingen in allerlei functies, op bijna alle hbo en wo instellingen van Nederland en met verschillende ervaringen en inzichten uit de onderwijspraktijk. Jullie ervaringen en inzichten willen we graag bundelen en benutten via denktanks.

Tijdens een denktank gaan we in een dagdeel op interactieve (en innovatieve) wijze aan de slag met een (beleids)vraagstuk uit het hoger onderwijs. We stellen onszelf de uitdaging om te komen tot concrete output die we weer delen met het hogeronderwijsveld.

Kennisinfrastructuur onderwijslandschap

Via het Nationale Groeifonds wordt vanaf 2023 de Digitaliseringsimpuls Onderwijs gestart. In de komende 8 jaar wordt een nationale kennisinfrastructuur op het gebied van digitalisering opgezet voor de sectoren MBO, HBO en WO. Dit dient drie doelen. Allereerst moet een betere bereikbaarheid van kennis leiden tot een verbetering van de onderwijskwaliteit. Daarnaast verhoogt betere en snellere kennisdeling de adaptiviteit van het onderwijs. Tot slot moet via de kennisinfrastructuur de functionele en kritische digitale vaardigheid van docenten en lerenden worden verhoogt. Prachtige doelen, binnen een zeer ambitieus project. In de vooravond van dit project willen we via deze denktank met leden in gesprek hoe we deze doelen kunnen bereiken. De stem van de vernieuwende docent is hierin voor ons uiteraard essentieel. 

Tijdens deze denktank focussen wij ons op de volgende vraag:
‘hoe kunnen we een nationale kennisinfrastructuur voor digitalisering optimaal benutten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren?’ 
We benaderen deze vraag vanuit de docent bezien en verkennen twee routes:

  • Kennisdeling via Centres for Teaching and Learning (CTL’s) 

 In de aanvraag voor dit project is een belangrijke rol weggelegd voor CTL’s. Deze CTL’s moeten de kennis van de kennisinfrastructuur bij de docent brengen. Wat is er hier voor nodig vanuit docent perspectief?

  • Directe interactie met de kennis infrastructuur

Daarnaast zouden docenten ook direct kunnen interacteren met de kennisinfastructuur. Hoe zou dit vormgegeven kunnen worden?

De bijeenkomst is bedoeld voor leden van het ComeniusNetwerk. 

Aanmelden

Cookie-instellingen