Submenu

ComeniusFestival Morning Workout

18-02-2021 138 keer bekeken

Begin

03-03-2021 om 09:00

Einde

03-03-2021 om 10:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Transdisciplinair samenwerken aan de toekomstbestendige stad: nuttig of noodzaak? Met presentatie van Festivalmakers: Karin van Beckhoven en Nick Pruijn

In de transdiciplinaire minor "Samen werken aan de toekomstbestendige stad" staan complexe maatschappelijke vraagstukken van de stad centraal. Studenten van meerdere opleidingen/disciplinies gaan met overheden, ondernemers en ook burgers werken aan plannen en Idee├źn voor een toekomstbestenidge stad.

Studenten van meerdere opleidingen gaan met de beroepspraktijk en burgers aan de slag om plannen te maken om steden klimaatbestendig, circulair, energieneutraal en biodivers in te richten en de sociale cohesie in steden te versterken. Daarbij leren studenten uit verschillende vakgebieden met elkaar samen te werken en elkaar te begrijpen. De minor brengt studenten, en daarmee ook docenten en onderzoekers, met verschillende opleidingsachtergronden bij elkaar. Docenten en onderzoekers zijn in eerste instantie verbonden aan opleidingen/domeinen maar de vraagstukken waaraan zij werken houden zich niet aan domeingrenzen.  Wanneer we studenten in aanraking brengen met andere disciplines, kennis, onderzoeksmethodieken, actoren etc. vraagt dat om een leeromgeving die domein overstijgend is. 

In de minor staan vraagstukken uit de praktijk centraal, waarin studenten vanuit verschillende disciplines transdisciplinair gaan samen werken. Dit samen werken gaat natuurlijk niet alleen over onderlinge samenwerking tussen studenten, docenten. onderzoekers en lectoren, maar ook met ondernemers, burgers en lokale overheden rondom het vraagstuk. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de beroepspraktijk (gemeente, provincie, bedrijven,GGD, IVN, bewoners) die vraagstukken uit de echte wereld inbrengen. Hiermee worden studenten uit verschillende disciplines uitgedaagd om samen te werken aan het vinden van oplossingen voor problemen uit de praktijk. 

Hoe bereiden we studenten voor op transdisciplinair samenwerken in deze snel veranderende wereld met complexe maatschappelijke vraagstukken? Wat vraagt dit van de organisatie van een onderwijsinstelling?  En van de curricula van de opleidingen? En....?

We zijn net gestart met de werving van studenten voor de eerste iteratie van de minor die start in september. Om een beeld te geven bijgaand de animatie en flyer die we momenteel gebruiken bij de werving van studenten.

Festivalmakers: Karin van Beckhoven en Nick Pruijn
Datum: woensdag 3 maart van 9.00 - 10.00

ComeniusFestival programma

 Aanmelden 

 

Cookie-instellingen