Submenu

Game & Play - Spelenderwijs komen tot onderwijsvernieuwing

08-10-2020 4937 keer bekeken

Begin

12-10-2021 om 13:00

Einde

12-10-2021 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

B.Amsterdam - Johan Huizingalaan 763a, Amsterdam

Game en Play zijn de leidende pijlers op dit evenement waarbinnen alle ruimte is voor: experiment, kennismaking, inspiratie en spelen. Laat de dialoog ontstaan als zowel Play (innovatief, magisch, grenzeloos) als Game (gefocused, geconcentreerd en intelligent) het podium krijgen.

  Aanmelden  

Game & Play

Binnen het spectrum van ‘Play’ - het vrije spel (Paidia) -  en ‘Game’ - het meer gereguleerde spel (Ludus) – zijn er raakvlakken met experimenteren en leren. Game & Play gaan ons dus helpen om tot een onderwijsinnovatie te komen. Het uitproberen en testen van nieuwe ideeën, pilots op te starten; Play. Of beproefde vernieuwingen te delen en te laten ervaren; Game. 

Na afloop van de game & play: 

  • Heb je ervaren hoe onderwijsvernieuwers uit het ComeniusNetwerk game en play inzetten bij het verder verbeteren van hoger onderwijs. 
  • Heb je inspiratie en inzicht hoe je game & play kan inzetten in jouw eigen onderwijspraktijk.
  • En heb je bevlogen onderwijsvernieuwers ontmoet. 

 

Programma

12.30 - Inloop met lunch 

13.00 - Start - kennismaken. Introductie door Sylvia Bronkhorst (HAN) en Eva den Heijer (HKU)

13.30 - Play & Game Level 1 - In deze level ervaar je de mogelijkheden voor Visual Thinking Strategies, Leren met hoofd, hart en handen of Gamification.

14.30 - Pauze

15.00 - Game & Play Level 2 - Hoe kun je game & play inzetten om te leren over transdisciplinair samenwerken, vorming van studenten of Virtual Reality inzetten?

16.00 - Afsluiting

16.30 - Game over - netwerken

 

Level 1 - 13.30 - 14.30

Van consumer naar playsumer
Sylvia Bronkhorst (HAN)

Niet passief en afwachtend leren, maar pro actief en spelend leren. Het kan. Binnen het programma ‘leren met Hoofd Hart & Handen’ (HAN) is het aan de orde van de dag. Sylvia Bronkhorst laat je in deze workshop spelen ervaren, waarin het draait om elkaar upliften in plaats van van de ander winnen. Met organische regels die veranderen tijdens het spel. Het key ingredient is plezier. We verkennen hoe deze vorm van spelend leren kan werken in jouw dagelijkse praktijk.

 

 

Visual Thinking Strategies om te reflecteren op het veranderproces 
Mariëtte Hingstman (Rijksuniversiteit Groningen) 

Mariette is betrokken bij het Project ViTaS, dit is een afgerond comeniusproject over het stimuleren van interculturele competenties en kritische (zelf)-reflectie van studenten via gesprekken over kunst, met gebruikmaking van de methode Visual Thinking Strategies. Zij gaat op 12 oktober hier mee aan de slag om reflectie te stimuleren op het veranderproces van onderwijsvernieuwers.

 

 

Ingeneous Game: overcoming design challenges 
Marcus Pereira Pessoa (University of Twente)  - Language: English

Designing and developing a product or service is a tricky and often multidisciplinary endeavor. A recurrent question in this context is “how to choose the appropriate design tools and techniques that fit my project peculiarities?” The Ingenious card game covers the phases from conceptual design to integrated testing and validation, where the players learn to choose from 63 different design techniques. In October 12 you will have the chance to experiment the Ingenious Game by picking a development project you participated and by using it to play the conceptual design phase.

 

 

Ludodidactiek: leer ontwerpen in 60’
Willem-Jan Renger (HKU)

Deze workshop gaat over ludodactiek. Dit is een ontwerpmethode voor educatoren in de breedste zin, die playful learning als ontwerpmindset willen aanleren en toepassen in hun eigen vakgebied. In deze 60 minuten maken we kennis met een specifieke ontwerptool, het MDA+ canvas, dat stand-alone kan worden gebruikt om mee te ontwerpen. Het is een onderdeel van een veel breder instrumentarium dat we gebruiken in de hele ludodidactiek methode. We gaan een ontwerpoefening doen om een schetsontwerp te leren maken. Je leert werken met de begrippen aesthethics, dynamics en mechanics (de MDA letters). Het MDA model wordt op een aantal plekken als eigenstandig instrument ingezet, waaronder de educatieve afdeling van het Universiteitsmuseum in Utrecht.

 
 

 

 

Level 2 - 15.00 - 16.00

Theatrical Technology Assessment – een rollenspel voor transdisciplinaire samenwerking
Klaasjan Visscher (Universiteit Twente)

Hoe leer je toekomstige ingenieurs dat zij rekening houden met de impact van nieuwe technologieën op de samenleving? Klaasjan Visscher ontwikkelde een rollenspel waarin studenten in de huid kruipen van een stakeholder, de toekomst van een duurzame technologie uitspelen en transdisciplinair leren samenwerken. In deze workshop spelen het rollenspel we een casus over geothermische energie. Je bent welkom als toeschouwer, maar er is ook ruimte om mee te spelen, in de rol van hoogleraar, gedeputeerde van de provincie, directeur van een energiebedrijf, of voorzitter van een kritische burgerbeweging. Wil je een rol spelen, laat dat uiterlijk 7 oktober weten via info@comeniusnetwerk.nl.   

 

 

Bildung Game - vorming van studenten
Eva den Heijer (HKU)

Hoe kunnen we de verschillende vormingsaspecten van studenten in het onderwijs gestalte geven? En hoe kun je als docent daarin bijdragen? Via een serious game brengen we de discussie op gang over de rol van vorming van studenten in ons hoger onderwijs. De spelvorm zorgt voor een andere benadering van dit thema. Kom meespelen op 12 oktober!

 

 

Verrijking van de leeromgeving met de komst van een Virtuele Client. 
Astrid Timman-Jacobse (HAN) & Maurice Magnée (iXperium)

Astrid Timman-Jacobse (HAN) ontwikkelde een game waarin je middels een VR simulatie kan oefenen met het doen van een intakegesprek en met gespreksvaardigheden. Met behulp van de simulaties kunnen studenten oefenen om een intakegesprek te doen en oefenen met gespreksvaardigheden. Na afloop krijgen ze geautomatiseerde feedback. Docenten en studenten kunnen zien welke vaardigheden nog aandacht nodig hebben. 12 oktober kun je deze VR simulatie daadwerkelijk ervaren. De HAN stelt twintig VR-brillen beschikbaar.

 

 

Ervaar de Gamificator 
Martijn Koops (HU)

Martijn Koops ontwikkelde de ‘Gamificator’. Dit is een online interactieve Coach die je helpt om je eigen cursus motiverender en activerender te maken door game-elementen in te passen. In deze workshop ervaar je het effect van gamification en gaan we aan de slag hoe je game-elementen kunt toevoegen in jouw cursus of onderwijsontwerp.

 
 

 

 

 

 Aanmelden 

Cookie-instellingen