Reflection Room

Hartelijk welkom bij deze reflection room waarin we reflecteren op de betekenis van de coronacrisis op de kwaliteit van het hoger onderwijs. De huidige situatie laat zien hoe flexibel docenten en studenten zijn, maar ook dat alleen online onderwijs niet ideaal is.

In het eerste uur gaan we via een world café in gesprek met jullie over de volgende vragen:

  • Wat zie je als het belangrijkste positieve/negatieve effect van de coronacrisis voor het hoger onderwijs? Wat zijn de zorgen die spelen per thema? 
  • Welke ervaringen met online onderwijs zou je wel of niet graag verduurzamen op de lange termijn? En hoe?

Subthema's

1. Digitale (on)gelijkheid en studentenwelzijn
Hoe zit het met beschikbaarheid van goede laptops, wifi en studieruimtes bij studenten? En hoe ervaren studenten met concentratieproblemen, andere functiebeperkingen of een moeilijke thuissituatie het huidige onderwijs? Sommige studenten verdwijnen of kampen met problemen, zoals eenzaamheid.
Gespreksleider - Hugo Hegeman

 Padlet 1 

 

2. Digitale didactiek
Online onderwijs vraagt een andere didactiek en inrichting van onderwijs. Welke aspecten willen we vanuit het ‘remote crisis’ onderwijs in het duurzame online onderwijs implementeren? En wat voor implicaties heeft dat voor docenten?
Gespreksleider - Marian Kat-de Jong

 Padlet 2 

 

3. Praktijkvaardigheden
Studeren bestaat niet enkel uit het overbrengen van informatie in hoor- en werkcolleges. De student moet ook sociale, professionele en praktijkvaardigheden ontwikkelen, zoals het geven en ontvangen van feedback, het ontwikkelen van een werkdiscipline of labwerk. Hoe zorg je dat studenten deze vaardigheden alsnog kunnen opdoen?
Gespreksleiders - Eline van Hove en Laura Korn 

 Padlet 3 

 

4. Open thema
Met dit open thema laten we ruimte voor andere onderwerpen die spelen. Willen we wel online verder? Wat voor positieve zaken komen juist boven in deze tijden van de corona crisis? En wat zijn ideeën en lessen die we mee moeten nemen voor de toekomst? 
Gespreksleider Hans Savelberg

 Padlet 4 


Cookie-instellingen